Kompānija

Uzņēmuma vadībai ir liela pieredze finanšu jomā jau kopš 1999.gada, kas ir profesionāļi savā jomā, ar lielu pieredzi dažādos ar fianansēm saistītos uzņēmumos.

SIA “Primo Invest” ir finanšu un investīciju kompānija, kura dibināta 2017.gadā. Mēs izskatam gan vidēja termiņa investīciju piedāvājumus, gan arī īstermiņa finanšu investīciju projektus līdz 2-3 gadu termiņam.

Šobrīd uzņēmums finansē vairākus nekustamo īpašumu būvniecības projektus Norvēģijā (Koka karkasa māju ražošana), kuru kopējais investīciju apjoms ir virs 1 milj eiro, kā arī vairākus salīdzinoši lielus nekustamā īpašuma investīciju projektu Baltkrievijā.

Mēs izskatam gan vidēja termiņa investīciju piedāvājumus, gan arī īstermiņa finanšu investīciju projektus līdz 2-3 gadu termiņam.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

Uzņēmuma
galvenie darbības
virzieni

Nekustams īpašums

Nekustamo īpašumu projektu attīstīšana un finansējuma piesaiste.

Finansējuma piesaiste

Riska un parāda kapitāla finansējuma piesaiste (biznesa novērtēšana, stratēģijas un biznesa plānu izstrāde, pārrunu vadīšana ar kredītiestādi)

Investīcijas Latvijā

Ārvalstu klientu tiešās investīcijas Latvijā. Aktīvu pārvalde un riska kapitāla izvietošana Latvijā , Eiropā un NVS valstīs.

Kreditēšana un refinansēšana

Īstermiņa un ilgtermiņa juridisko personu kreditēšana apgrozāmo līdzekļu palielināšanai ar vai bez nekustamā īpašuma ķīlas.

Riska kapitāla piesaiste

Pašu kapitāla finansējuma piesaistīšana un strukturēšana: riska kapitāla piesaiste no Eiropas finanšu investīciju fondiem.

Pirkšana un pārdošana

Uzņēmumu apvienošana, pirkšana un pārdošana.

Sadarbības
partneri

Uzņēmums ļoti aktīvi sadarbojās finansējuma piesaistes jautājumos ar savstarpējo aizdevumu platformu www.Grupeer.com